Porting Cirkuit to KF5

As a teacher of Circuit Theory at UPC have to generate a lot of materials (problems, exams, slides, assignments, etc.) containing circuit schematics, graph plots, diagrams and so on. Normally I use TeX/LaTeX to typeset them, including the creation of all graphics programmatically, so I make extensive use of the excellent Cirkuit app from Matteo Agostinelli to preview my graphic work before inserting it into the documents. At present, Cirkuit supports previewing graphic material written in Circuit Macros, PGF/TikZ, PSTricks and Gnuplot, but other backends can be added easily.

Unfortunatelly, Cirkuit has not been updated for the past 4 years, as Matteo got a real job and has no plans on working on it again for now. So, I decided to go into the wild and take care of porting Cirkuit to KDE Frameworks 5 and, eventually, become maintainer of this application.

So, if you are also a Cirkuit user, stay tuned to know about any progress in this subject.

Més de 1000 paraules

No sé si una imatge val més de 1000 paraules, però en aquest cas no calen comentaris perquè la imatge és, senzillament, impressionantment eloqüent.

Foto_mani_11S_2012

Foto aèria de la manifestació per la independència, on es distingeixen clarament els carrers ocupats (cliqueu-la per fer-la més gran).

Errades ortogràfiques

Com a professor em toca corregir força treballs d’alumnes i, com es pot suposar, m’he avesat a veure tota mena d’errades ortogràfiques, tant en català com en castellà, que de tot hi ha a la vinya del Senyor…

Tanmateix, n’hi ha una que em molesta especialment i a la qual no m’acabo d’acostumar: la confusió entre «em» i «hem». De veritat, tant costa aprendre’s que el primer és un pronom i el segon un verb, i que s’assemblen com un ou a una gallina?

Realment costa tant de veure que la frase «Hem toca els pebrots tot el que em d’aguantar» es tradueix al castellà com «Hemos toca los pimientos todo lo que me de aguantar»?????

Vinga, que no costa pas tant!

Pàgina següent »