TeX i el català

Si sou usuaris de TeX en un sistema GNU+Linux probablement sabreu que hi havia dues distribucions de TeX, anomenades tetex i texlive. Recentment el mantenidor de tetex, Thomas Esser, va anunciar que deixava aquesta tasca, suggerint a tothom que es passés a texlive.

Si heu seguit aquest consell i us dediqueu a confegir textos en català, haureu notat que en la distribució texlive el sistema de guionatge no funciona bé. D’això se n’ha parlat a la llista de debian, i resulta que la solució és tan simple com incomprensible: sembla que els mantenidors de la texlive han decidit incorporar el suport de guionatge en català dins del paquet de la llengua espanyola (texlive-lang-spanish).

No sabem encara si això és fruit d’un error, d’una desinformació o bé d’una acció premeditada, però s’està investigant el tema i es demanarà explícitament que es creï un paquet específic per la llengua catalana (texlive-lang-catalan).

Per qui no el conegui, TeX és un sistema de composició tipogràfica professional desenvolupat a finals de la dcada de 1970 per Donald Knuth, un geni de la “vella escola”. s un sistema tan bo que ha resistit sense problemes el pas del temps i cada dia són més els seus usuaris, malgrat que allò que es va escrivint no es veu immediatament (com en OpenOffice) sinó que cal passar prviament per un procés semblant a la compilació d’un programa.

No Comment

No comments yet

Leave a reply