Kubuntu personalitzada per estudiants d’enginyeria

Penso que la tasca de tota persona dedicada a la docència hauria d’incloure, independentment de la matèria impartida, la formació en valors universals com ara la solidaritat i la compartició del coneixement. En el cas de les matèries de caire tecnològic, una manera ràpida i eficaç d’introduir aquests valors és a través del programari lliure. És per aquest motiu que, d’uns anys ençà, he anat introduint eines informàtiques lliures en les meves classes a la ETSETB, per tal de reemplaçar les eines privatives que s’havien utilitzat tradicionalment.

Malgrat tot, si es pretén que l’estudiant utilitzi realment aquestes eines cal procurar que el fer-ho no li suposi un sobreesforç massa gran, tenint en compte que sovint la seva permanència en la titulació escollida pot dependre dels resultats acadèmics obtinguts. En contra nostra hi ha el fet que molts estudiants únicament coneixen MS-Windows, i que no s’atreveixen a canviar de sistema operatiu, o fins i tot a muntar un arranc dual a mig curs, quan la feina del dia a dia és en el seu punt àlgid. Per contra, a favor nostre hi juga la curiositat natural que (alguns) encara tenen per aprendre coses noves i que els suposin un repte intel·lectual.

Després de provar diverses maneres d’enfocar aquest tema, he observat que la manera d’aconseguir el màxim nivell d’utilització de programari lliure per part de l’alumnat passa per dos punts essencials:

  • Predicar amb l’exemple: Cal que el professor domini el programari lliure que recomana, i que l’utilitzi sempre davant dels alumnes, a ser possible incloent demostracions a l’aula de l’aplicació d’aquestes eines a la resolució de problemes reals.
  • Facilitar la tasca: Cal oferir a l’alumnat la possibilitat de provar el programari lliure de la manera més senzilla possible.

El primer punt requereix evidentment un cert esforç de recerca d’aplicacions, i d’aprenentatge del seu ús per part del professor. Quant al segon punt, una bona manera d’assolir-lo és oferint als alumnes una distribució de GNU/Linux en un CD autònom (live) personalitzada amb les aplicacions que necessitaran durant el curs. També pot ser molt útil l’elaboració de manuals resumits i/o guies de referència ràpida de les aplicacions principals, en cas que no existeixin.

En conseqüència, abans de l’inici d’aquest quadrimestre vaig estar preparant una versió de la distribució Kubuntu Gutsy personalitzada (suma SHA1) amb una sèrie d’aplicacions útils en els estudis d’enginyeria de telecomunicacions i enginyeria electrònica. Entre aquestes aplicacions podem destacar gnucap per anàlisi de circuits electrònics, octave per fer càlculs numèrics de diversa índole, i maxima per manipulacions algebraiques simbòliques.

En fi, aquí queda dit per si algú se la vol baixar i provar-la.

2 Comments so far

  1. Ivà Burgos on Febrer 22nd, 2008

    M’agrada molt la idea. Estaria bé però saber quines aplicacions has escollit (a part de les que ja menciones: gnucap, octavi i maxima).

  2. orestes on Febrer 26th, 2008

    Doncs mira, no massa més, per qüestions d’espai. A banda de les aplicacions habituals en una kubuntu, hi ha bàsicament programes que permeten la visualització / creació de gràfiques (Grace, LabpLot, Gnuplot). Els programes octave i maxima tenen també unes interfícies gràfiques anomenades Koctave i wxMaxima.

    I prou, que no hi cap res més al CD. Potser en el futur em plantejo fer una versió en DVD, o substituir alguna aplicació predeterminada per alguna altra d’especialitzada, però de moment és el que hi ha.

Leave a reply