Errades ortogràfiques

Com a professor em toca corregir força treballs d’alumnes i, com es pot suposar, m’he avesat a veure tota mena d’errades ortogràfiques, tant en català com en castellà, que de tot hi ha a la vinya del Senyor…

Tanmateix, n’hi ha una que em molesta especialment i a la qual no m’acabo d’acostumar: la confusió entre «em» i «hem». De veritat, tant costa aprendre’s que el primer és un pronom i el segon un verb, i que s’assemblen com un ou a una gallina?

Realment costa tant de veure que la frase «Hem toca els pebrots tot el que em d’aguantar» es tradueix al castellà com «Hemos toca los pimientos todo lo que me de aguantar»?????

Vinga, que no costa pas tant!

2 Comments so far

  1. carlesoriol on Octubre 20th, 2011

    Fas classes de pàrvuls oi?

  2. orestes on Octubre 21st, 2011

    Ho dius pel professor o pels alumnes?

Leave a reply